vilprafen

Форма на освобождаване: Таблетки

Аналози Wilprafen Solutab

Съвпада според показанията

Цена от 0 рубли. Аналогов по-евтино от 656 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 0 рубли. Аналогов по-евтино от 656 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 8 рубли. Аналогов по-евтино на 648 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 19 рубли. Аналогът е по-евтин с 637 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 21 рубли. Аналогов по-евтино от 635 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 21 рубли. Аналогов по-евтино от 635 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 22 рубли. Аналогов е по-евтино с 634 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 23 рубли. Аналогов по-евтино от 633 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 23 рубли. Аналогов по-евтино от 633 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 23 рубли. Аналогов по-евтино от 633 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 24 рубли. Аналогов по-евтино от 632 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 25 рубли. Аналогов по-евтино с 631 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 26 рубли. Аналогов по-евтино с 630 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 27 рубли. Аналогов по-евтино от 629 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 29 рубли. Аналогов по-евтино от 627 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 30 рубли. Аналогов по-евтино с 626 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 31 рубли. Аналогов по-евтино от 625 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 31 рубли. Аналогов по-евтино от 625 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 32 рубли. Аналогов по-евтино от 624 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 33 рубли. Аналогов по-евтино от 623 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 34 рубли. Аналогов по-евтино от 622 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 37 рубли. Аналогов по-евтино от 619 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 42 рубли. Аналогов по-евтино от 614 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 44 рубли. Аналогов по-евтино с 612 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 46 рубли. Аналогов по-евтино с 610 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 46 рубли. Аналогов по-евтино с 610 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 51 рубли. Аналогов по-евтино с 605 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 53 рубли. Аналогов по-евтино с 603 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 55 рубли. Аналогов по-евтино от 601 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 57 рубли. Аналогов по-евтино от 599 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 64 рубли. Аналогов по-евтино с 592 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 65 рубли. Аналогов по-евтино от 591 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 69 рубли. Аналогов по-евтино с 587 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 82 рубли. Аналогов по-евтино с 574 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 82 рубли. Аналогов по-евтино с 574 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 89 рубли. Аналогов по-евтино от 567 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 90 рубли. Аналогов по-евтино с 566 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 97 рубли. Аналогов по-евтино от 559 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 105 рубли. Аналогов по-евтино от 551 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 105 рубли. Аналогов по-евтино от 551 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 107 рубли. Аналогов по-евтино с 549 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 113 рубли. Аналогов по-евтино с 543 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 114 рубли. Аналогов по-евтино с 542 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 116 рубли. Аналогов по-евтино с 540 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 124 рубли. Аналогов по-евтино с 532 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 124 рубли. Аналогов по-евтино с 532 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 127 рубли. Аналогов по-евтино с 529 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 128 рубли. Аналогов по-евтино с 528 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 128 рубли. Аналогов по-евтино с 528 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 131 рубли. Аналогов по-евтино на 525 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 132 рубли. Аналогов по-евтино с 524 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 138 рубли. Аналогов по-евтино с 518 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 141 рубли. Аналогов по-евтино от 515 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 142 рубли. Аналогов по-евтино с 514 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 143 рубли. Аналогов по-евтино от 513 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 146 рубли. Аналогов по-евтино от 510 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 147 рубли. Аналогов по-евтино с 509 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 147 рубли. Аналогов по-евтино с 509 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 147 рубли. Аналогов по-евтино с 509 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 147 рубли. Аналогов по-евтино с 509 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 148 рубли. Аналогов по-евтино с 508 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 151 рубли. Аналогов по-евтино с 505 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 151 рубли. Аналогов по-евтино с 505 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 152 рубли. Аналогов по-евтино с 504 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 161 рубли. Аналогов по-евтино от 495 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 163 рубли. Аналогов по-евтино с 493 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 166 рубли. Аналогов по-евтино с 490 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 166 рубли. Аналогов по-евтино с 490 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 168 рубли. Аналогов по-евтино с 488 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 171 рубли. Аналогов по-евтино с 485 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 175 рубли. Аналогов по-евтино с 481 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 175 рубли. Аналогов по-евтино с 481 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 177 рубли. Аналогов по-евтино с 479 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 182 рубли. Аналогов по-евтино с 474 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 183 рубли. Аналогов по-евтино с 473 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 185 рубли. Аналогов по-евтино от 471 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 186 рубли. Аналогов по-евтино с 470 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 188 рубли. Аналогов по-евтино от 468 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 188 рубли. Аналогов по-евтино от 468 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 189 рубли. Аналогов по-евтино от 467 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 189 рубли. Аналогов по-евтино от 467 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 190 рубли. Аналогов по-евтино от 466 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 191 рубли. Аналогов по-евтино от 465 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 193 рубли. Аналогов по-евтино от 463 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 196 рубли. Аналогов по-евтино от 460 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 202 рубли. Аналогов е по-евтино с 454 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 208 рубли. Аналогов по-евтино на 448 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 208 рубли. Аналогов по-евтино на 448 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 209 рубли. Аналогов по-евтино на 447 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 210 рубли. Аналогов по-евтино от 446 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 214 рубли. Аналогов по-евтино от 442 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 214 рубли. Аналогов по-евтино от 442 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 217 рубли. Аналогов е по-евтино с 439 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 219 рубли. Аналогов е по-евтино с 437 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 223 рубли. Аналогов по-евтино с 433 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 224 рубли. Аналогов по-евтино с 432 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 227 рубли. Аналогов по-евтино от 429 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 227 рубли. Аналогов по-евтино от 429 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 228 рубли. Аналогов по-евтино от 428 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 229 рубли. Аналогов по-евтино от 427 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 232 рубли. Аналогов по-евтино от 424 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 236 рубли. Аналогов по-евтино от 420 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 237 рубли. Аналогов по-евтино с 419 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 238 рубли. Аналогов по-евтино с 418 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 240 рубли. Аналогов по-евтино с 416 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 247 рубли. Аналогов по-евтино с 409 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 252 рубли. Аналогов по-евтино с 404 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 252 рубли. Аналогов по-евтино с 404 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 257 рубли. Аналогов по-евтино с 399 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 259 рубли. Аналогов по-евтино с 397 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 261 рубли. Аналогов по-евтино с 395 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 264 рубли. Аналогов по-евтино с 392 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 271 рубли. Аналогов по-евтино с 385 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 273 рубли. Аналогов по-евтино с 383 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 275 рубли. Аналогов по-евтино с 381 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 276 рубли. Аналогов е по-евтино с 380 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 278 рубли. Аналогов по-евтино с 378 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 279 рубли. Аналогов по-евтино с 377 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 280 рубли. Аналогов по-евтино с 376 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 288 рубли. Аналогов по-евтино с 368 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 289 рубли. Аналогов по-евтино с 367 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 289 рубли. Аналогов по-евтино с 367 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 292 рубли. Аналогов по-евтино с 364 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 294 рубли. Аналогов по-евтино с 362 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 295 рубли. Аналогов по-евтино с 361 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 296 рубли. Аналогов по-евтино с 360 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 298 рубли. Аналогов по-евтино с 358 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 299 рубли. Аналогов по-евтино с 357 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 300 рубли. Аналогов по-евтино с 356 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 310 рубли. Аналогов по-евтино от 346 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 310 рубли. Аналогов по-евтино от 346 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 314 рубли. Аналогов по-евтино от 342 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 314 рубли. Аналогов по-евтино от 342 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 314 рубли. Аналогов по-евтино от 342 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 315 рубли. Аналогов по-евтино от 341 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 319 рубли. Аналогов по-евтино с 337 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 327 рубли. Аналогов по-евтино от 329 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 328 рубли. Аналогов по-евтино от 328 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 336 рубли. Аналогов по-евтино с 320 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 340 рубли. Аналогов по-евтино с 316 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 345 рубли. Аналогов по-евтино от 311 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 347 рубли. Аналогов по-евтино с 309 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 351 рубли. Аналогов по-евтино с 305 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 359 рубли. Аналогов по-евтино с 297 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 377 рубли. Аналогов по-евтино с 279 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 397 рубли. Аналогов по-евтино с 259 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 408 рубли. Аналогов по-евтино от 248 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 412 рубли. Аналогов по-евтино от 244 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 416 рубли. Аналогов по-евтино от 240 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 422 рубли. Аналогов по-евтино с 234 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 424 рубли. Аналогов по-евтино от 232 рубли

Съвпада според показанията

Цената е от 439 рубли. Аналогов по-евтино от 217 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 455 рубли. Аналогов по-евтино с 201 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 461 рубли. Аналогов по-евтино с 195 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 489 рубли. Аналогов по-евтино от 167 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 512 рубли. Аналогов по-евтино от 144 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 530 рубли. Аналогов по-евтино с 126 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 531 рубли. Аналогов по-евтино от 125 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 540 рубли. Аналогов по-евтино от 116 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 615 рубли. Аналогов по-евтино с 41 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 678 рубли. Analog по-скъпо с 22 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 698 рубли. Analog е по-скъпо на 42 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 759 рубли. Analog е по-скъпо на 103 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 1134 рубли. Analog по-скъпо от 478 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 1317 рубли. Analog е по-скъпо на 661 рубли

Съвпада според показанията

Цена от 1340 рубли. Аналогът е с 684 рубли по-скъп

Инструкции за употреба на Vilprafen Solutab

Регистрационен номер:

Търговско наименование: WILPRAFEN SOLUTAB

Международно непатентно наименование (INN): Josamycin

Лекарствена форма: диспергиращи се таблетки

Съставът на 1 таблетка

Активно вещество:
Josamycin 1000 mg (еквивалентен на йозамицин пропионат) -1067.66 mg.

Спомагателни вещества:
Микрокристална целулоза - 564.53 mg, хипролоза - 199.82 mg, натриев докузат - 10.02 mg, аспартам - 10.09 mg, силициев диоксид, колоиден - 2.91 mg, аромат на ягода - 50.05 mg, магнезиев стеарат - 34,92 mg.

Описание:

Бяло или бяло с жълтеникав оттенък на таблетки с продълговата форма, сладки, с мирис на ягоди. С надпис "JOSA" и риска от едната страна на таблета и надписа "1000" - от другата.

Фармакотерапевтична група: антибиотик, макролид.

ATC код: J01FA07

Фармакологични свойства

Фармакодинамика.
Лекарството се използва за лечение на бактериални инфекции; бактериостатичната активност на йозамицин, както и други макролиди, се дължи на инхибиране на синтеза на бактериален протеин. При създаване във фокуса на възпаление на високи концентрации има бактерициден ефект.
Josamycin е високо активен срещу вътреклетъчни микроорганизми (Chlamydia trachomatis и Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Legionella pneumophila); грам Леко влияе на ентеробактериите, следователно не променя естествената бактериална флора на стомашно-чревния тракт. Ефективна при резистентност към еритромицин. Резистентността към йозамицин се развива по-рядко, отколкото при други макролидни антибиотици.

Фармакокинетика.
След поглъщане, джозамицин се абсорбира бързо и напълно от стомашно-чревния тракт, приемът на храна не влияе на бионаличността. Максималната концентрация на йозамицин в серума се достига в рамките на 1-2 часа след приложението. Около 15% от йозамицин се свързва с плазмените протеини. Особено високи концентрации на веществото се откриват в белите дробове, сливиците, слюнката, потта и сълзите. Концентрацията в храчка надвишава плазмената концентрация с 8-9 пъти. Натрупва се в костната тъкан. Той преминава през плацентарната бариера, отделя се в кърмата. Josamycin се метаболизира в черния дроб до по-малко активни метаболити и се екскретира главно в жлъчката. Екскрецията на лекарството в урината е по-малко от 20%.

Показания за употреба

Остри и хронични инфекции, причинени от чувствителни към лекарството микроорганизми, например:
Инфекции на горните дихателни пътища и УНГ органи: t
Стенокардия, фарингит, перитонезилит, ларингит, отит, синузит, дифтерия (в допълнение към лечението с дифтериен токсоид) и скарлатина в случай на свръхчувствителност към пеницилин.
Инфекции на долните дихателни пътища:
Остър бронхит, обостряне на хроничен бронхит, пневмония (включително причинени от атипични патогени), магарешка кашлица, пситакоза.
Зъбни инфекции
Гингивит и пародонтоза. Инфекции в офталмологията Блефарит, дакриоцистит.
Инфекции на кожата и меките тъкани
Пиодерма, фурункулоза, антракс, еризипел (с повишена чувствителност към пеницилин), акне, лимфангит, лимфаденит, венерически лимфогранулома.
Генитоуринарни инфекции
Простатит, уретрит, гонорея, сифилис (в случай на свръхчувствителност към пеницилин), хламидия, микоплазма (включително уреаплазма) и смесени инфекции.

Противопоказания

свръхчувствителност към макролидни антибиотици тежка абнормна чернодробна функция

Бременност и кърмене

Разрешава се употребата по време на бременност и по време на кърмене след медицинска оценка на ползата / риска. Европейският офис на СЗО препоръчва йозамицин като лекарство на избор за лечение на хламидиална инфекция при бременни жени.

Дозировка и приложение

Препоръчителната дневна доза за възрастни и юноши над 14 годишна възраст е между 1 и 2 g джозамицин. Дневната доза трябва да се раздели на 2-3 дози. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличена до 3 g на ден.
Деца на възраст от 1 година имат средно телесно тегло 10 kg.
Дневна доза за деца с тегло най-малко 10 кг се предписва на базата на 40-50 мг / кг телесно тегло дневно, разделена на 2-3 дози: за деца с тегло 10-20 кг, лекарството се предписва в 250-500 мг ( 1 / 4-1 / 2 таблетки, разтворени във вода) 2 пъти на ден, за деца с телесно тегло 20-40 kg, лекарството се прилага 500 mg-1000 mg (1/2 таблетка-1 таблетка, разтворена във вода) 2 пъти на ден, повече от 40 кг - 1000 мг (1 таблетка) 2 пъти дневно.
Обикновено продължителността на лечението се определя от лекаря. В съответствие с препоръките на Световната здравна организация относно употребата на антибиотици, продължителността на лечението на стрептококови инфекции трябва да бъде поне 10 дни.

В схемите на антигеликобактерната терапия, джозамицин се предписва в доза от 1 g 2 пъти дневно в продължение на 7-14 дни в комбинация с други лекарства в стандартните им дози (фамотидин 40 mg / ден или ранитидин 150 mg 2 p / ден + йозамицин 1 g 2 p / ден + метронидазол 500 mg 2 p / ден, омепразол 20 mg (или лансопразол 30 mg, или пантопразол 40 mg, или езомепразол 20 mg, или рабепразол 20 mg) 2 p / ден + амоксицилин 1 g 2 p / ден + йозамицин 1 g Омепразол 20 mg (или лансопразол 30 mg или пантопразол 40 mg, или езомепразол 20 mg, или рабепразол 20 mg) 2 p / ден + амоксицилин 1 g 2 / ден + йозамицин 1 g 2 p / ден + бисмут трикалиев дицитрат 240 mg 2 p / ден: фамотидин 40 mg / ден + фуразидон 100 mg 2 p / ден + йозамицин 1 g 2 p / ден + бисмут трикалиев дицитрат 240 mg 2 p / ден).

При наличие на атрофия на стомашната лигавица с ахлорхидрия, потвърдена с рН-метрия: Амоксицилин 1 g 2 p / ден + йозамицин 1 g 2 p / ден + бисмут трикалия D и цитрат 240 mg 2 p / ден.

В случай на обичайни и сферични акне се препоръчва йосамицин да се предписва в доза от 500 mg два пъти дневно през първите 2-4 седмици, след това 500 mg йозамицин веднъж дневно като поддържащо лечение в продължение на 8 седмици.

Диспергиращи се таблетки Vilprafen Solutab може да се приема по различни начини: таблетката може да се поглъща цяла, да се притиска с вода или преди това да се разтвори във вода. Таблетките се разтварят в най-малко 20 ml вода. Преди да вземете, внимателно разбъркайте получената суспензия.

Влияние върху способността за шофиране и работа с механизми
Няма ефект на лекарството върху способността за шофиране и работа с механизми.

Странични ефекти

От стомашно-чревния тракт
Рядко - загуба на апетит, гадене, киселини, повръщане, дисбиоза и диария. В случай на персистираща диария, трябва да се има предвид възможността за развитие на животозастрашаващ псевдомембранозен колит на фона на антибиотиците.
Реакции на свръхчувствителност:
В изключително редки случаи са възможни алергични кожни реакции (напр. Уртикария).
Чернодробни и жлъчни пътища
В някои случаи се наблюдава преходно повишаване на активността на чернодробните ензими в кръвната плазма, в редки случаи, придружени с нарушение на жлъчния отток и жълтеница.
Слухови апарати
В редки случаи се съобщава за свързано с дозата преходно нарушение на слуха.
Други: много рядко - кандидоза.

Предозиране и други грешки при приемане

Към днешна дата няма данни за специфичните симптоми на отравяне. В случай на предозиране трябва да се приемат симптомите, описани в раздела "Странични ефекти", особено от стомашно-чревния тракт. Ако една пропуск е пропусната, трябва незабавно да приемете доза от лекарството. Ако обаче е време да се приеме следващата доза, не приемайте „забравена“ доза, а се върнете към обичайната схема на лечение. Не приемайте двойна доза. Прекъсването на лечението или преждевременното прекъсване на лекарството намалява вероятността от успех на лечението.

Взаимодействие с други лекарства

Vilprafen Solutab / други антибиотици
Тъй като бактериостатичните антибиотици могат да намалят бактерицидния ефект на други антибиотици, като пеницилини и цефалоспорини, трябва да се избягва едновременното прилагане на йозамицин с тези видове антибиотици. Josamycin не трябва да се прилага заедно с линкомицин, тъй като е възможно взаимно намаляване на тяхната ефективност.
Vilprafen Solutab / Ксантини
Някои представители на макролидни антибиотици забавят елиминирането на ксантините (теофилин), което може да доведе до възможна интоксикация. Клиничните и експериментални проучвания показват, че йозамицинът има по-малък ефект върху освобождаването на теофилин в сравнение с други макролидни антибиотици.
Vilprafen Solutab / антихистамини
След едновременното прилагане на йозамицин и антихистаминови препарати, съдържащи терфенадин или астемизол, може да настъпи забавяне на екскрецията на терфенадин и астемизол, което от своя страна може да доведе до развитие на животозастрашаващи сърдечни аритмии.
Wilprafen Solutab / ергот алкалоиди
Съществуват индивидуални съобщения за повишена вазоконстрикция след едновременно приложение на алкалоиди на ерготамин и макролидни антибиотици. Имаше един случай на пациент, на който липсва толерантност към ерготамин по време на приема на йозамицин. Поради това, едновременната употреба на йозамицин и ерготамин трябва да бъде придружена от подходящо наблюдение на пациентите.
Vilprafen Solutab / Циклоспорин
Съвместното назначение на йозамицин и циклоспорин може да доведе до повишаване на плазмените нива на циклоспорин и до създаване на нефротоксична концентрация на циклоспорин в кръвта. Концентрацията на циклоспорин в плазмата трябва да се следи редовно.
Vilprafen Solutab / Дигоксин
При съвместното назначение на йозамицин и дигоксин може да се повиши нивото на последното в кръвната плазма.
Vilprafen Solutab / хормонални контрацептиви
В редки случаи контрацептивният ефект на хормоналните контрацептиви може да не е достатъчен по време на лечение с макролиди. В този случай се препоръчва допълнително да се използват нехормонални контрацептиви.

Специални инструкции

При пациенти с бъбречна недостатъчност лечението трябва да се извърши, като се вземат предвид резултатите от подходящи лабораторни изследвания.
Трябва да се обмисли възможността за кръстосана резистентност към различни антибиотици от макролиди (например, микроорганизми, които са резистентни към лечение с антибиотици, свързани с химичната структура, също могат да бъдат резистентни към йозамицин).

Освобождаване на формата: таблетки диспергиращи се 1000 mg.
Стандартна опаковка:
На 5 или 6 таблетки, диспергирани в блистера, направени от филм от поливинилхлорид и алуминиево фолио. На 2 блистера заедно с инструкцията за приложение в картонена опаковка.

Срок на годност: 2 години

Vilprafen Solutab не трябва да се използва след срока на годност, отпечатан върху опаковката.

Условия за съхранение

Списък Б.
Да се ​​съхранява на сухо и тъмно място при температура не по-висока от 25 ° С.
Съхранявайте лекарството далеч от деца!

Условия за продажба на аптеки

Лекар с рецепта

Регистрант (собственик на RU)

Astslas Pharma Europe B.V., Елизабет 19, 2353 EB Leiderdorp,
Нидерландия / "Astellas Pharma Europe B.V.",
Elisabethhof 19.2353 EW Leiderdorp, Холандия.

производител:
Montefarmaco S.
Италия / Montefarmaco S.p.A.
Via Galilei, n.7,20016 Pero (MI), Италия

Опаковчик (първична опаковка)
Montefarmaco S.p.A., Италия

Опаковчик (вторична / третична опаковка)
Montefarmaco S.p.A., Италия или Temmler Italya S.R.L., Италия
Издаване на качествен контрол
Temmler Italia S.L., Италия
При условие за опаковане в ЗАД ОРТАТ
Производител Montefarmako S.
Италия / Montefarmaco S.p.A. Via Galilei, n.7,20016 Pero (MG), Италия

Контрол на пакета и освобождаването
ЗАД ОРТАТ, Русия
157092, Костромска област, Сусанински
област, с. Север, м. Харитоново.

Антибиотик Астелас Вилпрафен (Josamycin)

За излекуване на пиелонефрит за 1 ден е реален! Или какво да правя в безнадеждна ситуация - ФОТО!

Не мога да следвам примера си, но понякога просто няма начин да отида в болницата. И тогава е по-добре да имате под ръка доказан силен инструмент.

Имам проблеми с бъбреците още от детството. Дълго време не ме уведомяваха за себе си и сега за втора поредна година лекувам пиелонефрит два пъти. Първият път, когато го получи като влошаване след болки в гърлото, но втори път - аз просто духах. Това може да се случи абсолютно във всяка ситуация! Излязох по различен начин.

И така, моята "чудотворна" история

Както се казва, в двора беше есен, а вятърът духаше влажно. И съпругът ми и аз се събрахме по време на сватбеното пътуване до Ялта. Избягал от само една седмица в самия край на ноември. Тези дни, първият меден месец, се очакваше да станат много запомнящи се за нас. Така стана. Благодарение на "Вилпрафен"!

Беше достатъчно хладно и пътуването във влака можеше да повлияе. Като цяло, сливането на обстоятелствата....

Започнах да имам силна болка в моята страна и температурата ми се повиши. Едва мога да ходя от слабост. Симптомите са ми познати! Наистина не исках да разваля останалото, дори не исках да плаша съпруга си с това. Освен това, какъв лекар да търси в един странен град, и дори в курорта на един почивен ден?

Хубаво е, че взехме с нас комплект за оказване на първа помощ и случайно „Вилпрафен“ се оказа там - приятели на лекаря дадоха възможност да протестират. Тестът беше успешен!

Ядох 6 таблетки за 1,5 дни и заспах 2 часа през деня...... и се случи чудо! Болките са напълно изчезнали! Температурата се нормализира. На следващата сутрин нямаше никакви следи от болестите ми! Не можех да повярвам!

Благодарение на "Вилпрафен" нашата есенна ваканция край морето беше успешна!

След завръщането си у дома аз естествено отидох при лекаря, но по това време възпалението и всичките му последствия бяха напълно изчезнали.

Според инструкциите Vilprafen е предписано за:

Инфекциозни възпалителни остри и хронични заболявания: тонзилит, фарингит, paratonzillit, ларингит, отит на средното ухо, синузит, дифтерия, скарлатина, остър бронхит, остри екзацербации на хроничен бронхит, пневмония (включително предизвикани от атипични патогени), коклюш, пситакоза, гингивит, периодонтално заболяване, блефарит, дакриоцистит, пиодермия, фурункулоза, антракс, еризипел, акне, лимфангит, лимфаденит, венерически лимфогранулома, простатит, уретрит, гонорея, сифилис, хламидия, микоплазма и уреаплазма и смесени инфекции.

Правила за вземане на "Вилпрафен":

Пациентите на възраст над 14 години приемат по 1-2 g дневно, разделени на три дози (първата доза трябва да бъде поне 1 g) между храненията. деца до 14 години приемат вилпрафен като суспензия в доза 30-50 mg на килограм телесно тегло на ден, разделена на три порции, докато при новородени и деца до 3 месеца дозата трябва да се избере точно въз основа на телесното тегло на детето.

Взех “Вилпрафен” в хапчета. 1 таблетка = 500 mg.

Сега за недостатъците на "Вилпрафен"

Трябва да се каже, че най-негативното качество на Вилпрафен е ужасен вкус! Астелас, с надеждата да я направи приятна за използване, очевидно не е изработила! Този антибиотик се дъвче в устата. Той е сладък. Но изненадващо гаден, отвращение. Ухапах го и отпих много вода.

Изпих го след този инцидент - имах продължителен бронхит. Аз съм изрязал този антибиотик за една седмица и не съм успял - той е убил цялата микрофлора на стомаха. Много силна. Затова бих го препоръчал само в случай на спешност.

И цената е впечатляваща! В аптеките на Украйна, опаковката на "Vilprafen" струва 320 гривни (около 1000 рубли). И това е само 10 хапчета! За пълен курс на лечение се нуждаете от поне 2 или дори 3 пакета!

Така че, като заключение, ще кажа, че инструментът е много надежден и силен. Затова не трябва да се пие в случай на обикновена настинка - това е същото като стрелба с пистолет на врабчета - ще има повече вреда, отколкото полза. И цената е висока тук, не можете да купите голяма част от нея. Но! такъв инструмент, както самият аз бях убеден, трябва да бъде в комплекта за първа помощ най-малко в малка сума! За всеки случай!

Лечение на хламидия веднъж и завинаги!

Добър ден на всички! Днес искам да ви разкажа за моя проблем. Тя е доста лична, но мисля, че не съм единственият, който се сблъска с подобен проблем като хламидия. Дори нямам представа откъде е дошъл. Съпругът ми не отива на ляво, сигурен съм в това. Нито аз, нито той имахме връзка преди да се срещнем. Но по някаква причина той все още се появяваше. Някои лекари казват, че това не е болест, предавана по полов път, и че това се случва в някои случаи, други, напротив, намекват, че някой е отишъл наляво. По други въпроси вече не е важно, тестовете показват положителен резултат, което означава, че лечението е необходимо. Ще кажа едно - лекувах се дълго време. Вероятно само защото лечението първоначално беше избрано неправилно. Но най-накрая открих за себе си курса на лечение, което наистина ми помогна и ме накара да забравя завинаги този кошмар! Лечението не е толкова дълго, дори може да се каже, че не е дълго. Тя зависи от антибиотиците, които тя съдържа, както и от незначителните лекарства за предотвратяване на страничните ефекти. Така че, взех този курс в продължение на 14 дни. Какво е включено в него:

Вилпрафен (Josamycin) - (антибиотик с широк спектър)

Сега ще ви кажа как да ги вземете. Вилпрафен, доксициклин и линекс трябва да се приемат по една капсула 2 пъти дневно (сутрин и вечер), пием също имунал (вземем половината от спринцовката (идва с комплекта), поставяме свещи през нощта и сутрин 7 дни. дни, linex 14 дни.

Тези антибиотици са подходящи за почти всички, те не са пристрастяващи и вършат много добра работа. По цена, курсът ще бъде приблизително: Vilprafen 550r, доксициклин 15r, imunal 250r, Linex 400r - 33 капсули.

Успех на всички в лечението, бъдете красиви и най-важното здрави!

Vilprafen - инструкция за употреба, прегледи, аналози и форми на освобождаване (таблетки 500 mg и 1000 mg solyutab) лекарство за лечение на уреаплазмоза, хламидия и други инфекции при възрастни, деца и по време на бременност

В тази статия можете да прочетете инструкциите за употреба на лекарството Vilprafen. Представени са прегледи на посетителите на сайта - потребителите на това лекарство, както и мненията на специалистите по употребата на вилпрафен в практиката им Голяма молба за по-активно добавяне на обратна информация за лекарството: лекарството помогна или не помогна да се отървем от болестта, какви усложнения и странични ефекти са наблюдавани, може би не са посочени от производителя в анотацията. Аналози на Вилпрафен с налични структурни аналози. Използва се за лечение на уреаплазмоза, хламидия, бронхит, пневмония и други инфекции при възрастни, деца, както и по време на бременност и кърмене.

Вилпрафен - антибактериално лекарство от групата на макролидите. Механизмът на действие е свързан с нарушен синтез на протеини в микробната клетка поради обратимо свързване към 50S субединицата на рибозомата. В терапевтични концентрации, като правило, има бактериостатичен ефект, забавя растежа и размножаването на бактериите. При създаване на висока концентрация на възпаление в огнището е възможно бактерицидно действие.

Josamycin (активна съставка на лекарството Vilprafen) е активен срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии.

По правило тя не е активна срещу ентеробактерии, следователно има малък ефект върху стомашно-чревната микрофлора. В някои случаи запазва активност с резистентност към еритромицин и други 14 - и 15-членни макролиди (стрептококи, стафилококи). Резистентността към йозамицин е по-рядка от тази на 14- и 15-членните макролиди.

Фармакокинетика

След перорално приложение Vilprafen се абсорбира бързо от стомашно-чревния тракт. Приемът на храна не влияе на бионаличността. Josamycin е добре разпределен в органи и тъкани (с изключение на мозъка), създавайки концентрации, по-високи от плазмата и оставащи на терапевтично ниво за дълго време. Josamycin създава особено високи концентрации в белите дробове, сливиците, слюнката, потта и сълзите. Концентрацията в храчка надвишава плазмената концентрация с 8-9 пъти. Той преминава през плацентарната бариера, отделя се в кърмата. Екскретира се основно с жлъчка, екскрецията с урината не надвишава 10%.

свидетелство

Инфекциозни и възпалителни заболявания, причинени от чувствителни към лекарството микроорганизми:

 • инфекции на горните дихателни пътища и горните дихателни пътища (фарингит, тонзилит, паратонзилит, ларингит, отит, синузит);
 • дифтерия (в допълнение към лечението с дифтериен антитоксин);
 • червена треска (при свръхчувствителност към пеницилин);
 • инфекции на долните дихателни пътища (остър бронхит, обостряне на хроничен бронхит, придобита в обществото пневмония, включително тези, причинени от атипични патогени);
 • магарешка кашлица
 • пситакозата;
 • инфекции на устната кухина (гингивит, перикоронит, пародонтит, алвеолит, алвеоларен абсцес);
 • инфекции на очите (блефарит, дакриоцистит);
 • инфекции на кожата и меките тъкани (фоликулит, фурункул, фурункулоза, абсцес, акне, лимфангит, лимфаденит, флегмона, панариций, рана / включително следоперативни / и огневи инфекции);
 • антракс;
 • еризипела (с хиперчувствителност към пеницилин);
 • инфекции на пикочните пътища и гениталните органи (уретрит, цервицит, епидидимит, простатит, причинен от хламидии и / или микоплазми);
 • венерически лимфогранулома;
 • гонорея, сифилис (в случай на свръхчувствителност към пеницилин);
 • стомашно-чревни заболявания, свързани с Helicobacter pylori (включително пептична язва и язва на дванадесетопръстника, хроничен гастрит).

Форми на освобождаване

Таблетки 500 mg и 1000 mg (Vilprafen Solutab).

Инструкции за употреба и дозиране

Препоръчителната дневна доза за възрастни и юноши над 14 години е 1-2 g в 2-3 дози. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличена до 3 g на ден.

Деца на възраст от 1 година имат средно телесно тегло 10 kg.

Дневната доза за деца с тегло най-малко 10 kg се предписва на база 40–50 mg / kg телесно тегло дневно, разделени на 2–3 дози: 250–500 mg (1 / 4-1 / 2 таблетки, разтворени във вода) 2 пъти на ден, деца с телесно тегло 20-40 кг се предписват по 500-1000 мг всяка (1 / 2-1 таблетки, разтворени във вода) 2 пъти на ден, деца с тегло t тяло над 40 kg - 1000 mg (1 таблетка) 2 пъти дневно.

Обикновено продължителността на лечението се определя от лекаря и варира от 5 до 21 дни в зависимост от естеството и тежестта на инфекцията. В съответствие с препоръките на СЗО, продължителността на лечението на стрептококов тонзилит трябва да бъде най-малко 10 дни.

В схемите на терапия с антигеликобактер Vilprafen се предписва в доза от 1 g 2 пъти дневно в продължение на 7-14 дни в комбинация с други лекарства в стандартните им дози:

 • фамотидин 40 mg на ден или ранитидин 150 mg 2 пъти дневно + йозамицин 1 g 2 пъти дневно + метронидазол 500 mg 2 пъти дневно;
 • омепразол 20 mg (или лансопразол 30 mg, или пантопразол 40 mg, или езомепразол 20 mg, или рабепразол 20 mg) 2 пъти дневно + амоксицилин 1 g 2 пъти дневно + йозамицин 1 g 2 пъти дневно;
 • омепразол 20 mg (или лансопразол 30 mg, или пантопразол 40 mg, или езомепразол 20 mg, или рабепразол 20 mg) 2 пъти дневно + амоксицилин 1 g 2 пъти дневно + йозамицин 1 g 2 пъти дневно + бисмутов трикалиев дицитрат 240 mg 2 пъти на ден;
 • фамотидин 40 mg на ден + фуразолидон 100 mg 2 пъти на ден + йозамицин 1 g 2 пъти на ден + бисмут трикалиев дицитрат 240 mg 2 пъти дневно).

При наличие на атрофия на стомашната лигавица с ахлорхидрия, потвърдена от рН-метрия: амоксицилин 1 г 2 пъти дневно + йозамицин 1 г 2 пъти дневно + бисмут трикалиеви дицитрат 240 мг 2 пъти дневно.

За обикновени и сферични акне се препоръчва да се предписва вилпрафен в доза от 500 mg 2 пъти дневно през първите 2-4 седмици, след това - 500 mg йозамицин 1 път дневно като поддържащо лечение в продължение на 8 седмици.

Таблетките Vilprafen Solutab могат да се приемат по различни начини: таблетката може да се поглъща цяла, да се измие с вода или да се разтвори във вода преди употреба. Таблетките се разтварят в най-малко 20 ml вода. Получената суспензия се разбърква добре преди употреба.

Когато приемате Vilprafen трябва да се има предвид, че ако пропуснете една доза, трябва незабавно да приемете доза от лекарството. Ако обаче е време да се приеме следващата доза, не трябва да приемате пропуснатата доза, трябва да се върнете към нормалния режим на лечение. Не приемайте двойна доза. Прекъсването на лечението или преждевременното прекъсване на лекарството намалява шанса за успех на терапията.

Странични ефекти

 • стомашен дискомфорт;
 • гадене;
 • абдоминален дискомфорт;
 • повръщане;
 • диария, запек;
 • стоматит;
 • намален апетит;
 • псевдомембранозен колит;
 • уртикария;
 • ангиоедем;
 • анафилактоидна реакция;
 • Булозен дерматит;
 • еритема мултиформен ексудатив (включително синдром на Stephen-Johnson);
 • жълтеница;
 • зависима от дозата преходна загуба на слуха;
 • пурпура.

Противопоказания

 • тежка абнормна чернодробна функция;
 • деца с тегло под 10 kg;
 • свръхчувствителност към лекарството;
 • Свръхчувствителност към макролидни антибиотици.

Употреба по време на бременност и кърмене

Разрешава се употребата по време на бременност и по време на кърмене след медицинска оценка на ползите или рисковете.

Европейският офис на СЗО препоръчва Vilprafen като лекарство на избор за лечение на хламидиална инфекция при бременни жени.

Специални инструкции

В случай на продължителна тежка диария, трябва да се има предвид възможността за животозастрашаващ псевдомембранозен колит в присъствието на йозамицин.

При пациенти с бъбречна недостатъчност лечението трябва да се извърши, като се вземат предвид резултатите от съответните лабораторни изследвания (определение на клирънса на ендогенния креатинин).

Трябва да се има предвид възможността за кръстосана резистентност към различни макролидни антибиотици (микроорганизмите, които са резистентни на лечение с антибиотици, свързани с химичната структура, също могат да бъдат резистентни към йозамицин).

Взаимодействие с лекарства

защото In vitro бактериостатичните антибиотици са в състояние да намалят антимикробния ефект на бактерицидните антибиотици, като тяхната съвместна употреба трябва да се избягва. Vilprafen не трябва да се прилага заедно с линкозамиди, защото може би взаимно намаляване на тяхната ефективност.

Някои представители на макролидната група забавят елиминирането на ксантините (теофилин), което може да доведе до признаци на интоксикация. Клиничните и експериментални проучвания показват, че йозамицинът има по-малък ефект върху елиминирането на теофилин в сравнение с други макролиди.

Когато се прилага едновременно с вилпрафен и антихистамини, съдържащи терфенадин или астемизол, рискът от животозастрашаващи аритмии може да се увеличи.

Съществуват отделни съобщения за повишена вазоконстрикция след едновременно приложение на алкалоиди на ерготамин и макролидни антибиотици, вкл. Едно наблюдение на фона на приема на йозамицин.

Едновременното приложение на йозамицин и циклоспорин може да доведе до повишаване на плазмените нива на циклоспорин и повишаване на риска от нефротоксичност. Концентрацията на циклоспорин в плазмата трябва да се следи редовно.

При съвместното назначение на йозамицин и дигоксин може да се повиши нивото на последното в кръвната плазма.

Аналози на лекарството Вилпрафен

Структурни аналози на активното вещество:

Vilprafen solutab ревюта

Латинско наименование: Wilprafen. Производител: Yamanouchi Pharma за Heinrich Mack Nachf. (Германия).

Лекарите за лекарството: може да се използва по време на бременност, независимо дали е възможно да се даде на детето.

Активна съставка: Josamycin

Вилпрафен Солютаб преглед на лекар

Антибактериално лекарство - Вилпрафен Солютаб.

В момента много антибактериални лекарства не могат да дадат положителен резултат от лечението на възпалителни заболявания. Това се дължи на развитата резистентност на патогенните микроорганизми. Лекарите са принудени да сменят антибиотиците с по-модерни, като например Вилпрафен Солютаб. Това е макролидно лекарство. Активната съставка е йозамицин. В терапевтични дози, той осигурява бактериостатичен ефект, ако дозата се повиши до горната граница, тогава лекарството има бактерициден ефект. Ефективен срещу много грам-положителни и грам-отрицателни патогени. Приготвя се под формата на таблетки с доза от 1000 mg. Това, което може да се лекува е възпалителни заболявания на горните дихателни пътища (тонзилит, синузит, фарингит), долните дихателни пътища (бронхит, пневмония), инфекции на кожата. Лекарството е ефективно срещу патогени на такива генитални инфекции - хламидия, уреаплазма, микоплазма. Не забравяйте да посетите лекуващия лекар.

Вилпрафен - Отзиви

Описание на инструкциите

Vilprafen е лекарство от групата на макролидните антибиотици, които имат намален токсичен ефект и способността да се концентрират високо в тъканите. Активната съставка в препарата е макролид йозамицин. Той има бактерициден ефект, предотвратявайки вредните микроорганизми да произвеждат протеина, необходим за тяхното размножаване. А там, където дозата на веществото е голяма, бактериите не само не се развиват, но и умират.

Показания за употреба на вилпрафен:

Vilprafen се използва за лечение на инфекциозни и възпалителни заболявания. Инструментът успешно се бори с:

 • инфекции на горните дихателни пътища и горните дихателни пътища (среден отит, фарингит, синузит, ларингит и др.);
 • инфекции на долните дихателни пътища (бронхит, колит, коклюш, пневмония);
 • червена треска;
 • дифтерия (при комплексно лечение);
 • инфекциозни заболявания на устната кухина;
 • кожни инфекции (включително акне, циреи), лигавица и мека тъкан;
 • инфекциозни възпаления на гениталиите и пикочните пътища (уретрит, гонорея, простатит, сифилис, хламидия и др.)

Противопоказания:

Тъй като лекарството е антибиотик (макар и безопасен), той трябва да се използва с повишено внимание. По-добре е предварително да се консултирате с лекар. Vilprofen може да се консумира от бременни жени и по време на кърмене само след внимателно претегляне на рисковете и ползите от лечението.

 • при остра бъбречна недостатъчност;
 • с индивидуална непоносимост към йозамицин;
 • недоносени бебета.

Трябва да се помни, че при комбинирана терапия с някои други антибиотици, Vilprafen може да показва ниска ефикасност, както и да минимизира ефекта от приема на други антибактериални лекарства.

Странични ефекти на Wilprafen:

Основните странични ефекти на лекарството са:

 • слаб апетит;
 • диария;
 • гадене;
 • повръщане;
 • алергия към уртикария;
 • гуша;
 • гъбички;
 • периодична загуба на слуха;
 • кандидоза и други

Вилпрафен Ревюта

Ползи от лекарството Vilprafen

Този антибиотик е включен в списъка на най-важните и жизненоважни лекарства от 2012 г. насам. Безспорното предимство е възможността за лечение на бременни жени и новородени. Поради ниската си токсичност е безопасна, но силна срещу инфекции, дължащи се на активната абсорбция в тъканта. Екскретира се от тялото доста бързо през червата, петата част на веществото върви с урината. Положително е също, че лекарството принадлежи към ниска токсичност.

Основните положителни отзиви за Vilprafen са за бременни или кърмещи майки:

 • Тя взе Вилпрафен почти преди раждането, много се страхуваше. Бебето е родено здраво. Сега имаме два месеца, кърмя, нямаше дисбактериоза, - казва Елена.
 • Много се страхувах да взема този антибиотик, когато в първите дни хранях Антошка! Но, слава Богу, всичко е в ред, - отбелязва Лариса.

Против на лекарството Vilprafen

Минусът на лекарството е огромен списък от възможни странични ефекти. Въпреки това, като се вземе предвид ефектът на лекарството като цяло, е напълно възможно да ги страдате. При комплексна терапия, няколко антибиотици могат да неутрализират ефектите на другия, като по този начин предизвикват рязко увеличение на инфекциозните бактерии.

 • Когато отит даде детето Вилпрафен. Ефектът, меко казано, е безрадост. Имаше постоянна гадене, отказа да яде, често отиде до тоалетната (и нямаше какво да отиде на празен стомах). Уплаших се, че понякога се смеех без причина или, напротив, бях много депресиран - оплаква се Анастасия Евгениева.
 • Използвах това лекарство срещу еризипела. Пиеше три дни, през което време възпалението се стопи доста незначително. Може би това се дължи на факта, че приемам други антибиотици, - пише Дмитрий.

Общо впечатление:

Фактът, че Вилпрафен е включен в списъка на основните лекарства за цял живот, казва много. Може да се използва по време на бременност и хранене, няма специфични противопоказания. Той се използва успешно при деца, въпреки възможните странични ефекти. Също така, списъкът на показанията, които той има, е много, много голям, което поставя Vilprafen в списъка на почти универсалните бактерициди.